Noskvalster

Noskvalster är ofarliga parasiter som lever i hundens nos och bihålor. De vanligaste symtomen på noskvalster är nysningar och fnysningar. Kvalster är ovala till formen och svagt gula i färgen. De är mellan 1 och 1,5 mm långa och mellan 0,5 och 0,9 mm breda. Om man tittar noga och i bra ljus kan man se kvalstert krypa på hundens nos med blotta öga. För att vara hunra procent säker på att en hund har noskvalster krävs det att hunden näs och bihålor obduceras. Man vet inte hur kvalstren sprider sig mellan hundar men det verkar troligt att de smittas vid direktkontakt mellan hundarna. Eventuellt kan det också hända att en hund smittas indirekt eftersom kvalstren kan överleva gansla länge utanför nosen. 
 
Fnysningar och nysningar vanliga symtom
Hundarna med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligaste är att det rör sig om symtom från de övre luftvägarna i form av nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrad luktsinne. Oftast är allmäntillståndet opåverkat.